centrum rachunkowości

Centrum Rachunkowśći PRESTIŻ S.C.ul. OBŁOŃSKA 1a/, tel. 82 565 71 71

                          Centrum Rachunkowści PRESTIŻ S.C.

KADRY
100% Satysfakcja z usług 

BIURO RACHUNKOWE

CHEŁM

    ul. Obłońska 1a/9, 22-100 Chełm
     tel. + 48 82 565 71 71

KRASNYSTAW

    ul. Matysiaka 2, 22-300 Krasnystaw
     tel. + 48 82 576 11 28


OBSŁUGA KADROWA FIRMZapewniamy kompleksową obsługę dokumentacji kadrowej. Oferujemy prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Klienta.


Centrum rachunkowości PRESTIŻ  oferuje usługi kadrowe  zakresie  administrowanie teczkami osobowymi,  rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS, wszelkiego rodzaju ewidencje oraz monitoring istotnych terminów dotyczących pracowników.  


naliczania zobowiązań z tytułu dowolnych rodzajów umów, respektując przy tym wszystkie obowiązujące przepisy - rozporządzenia Kodeksu Pracy, ustawy podatkowej oraz ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Oferowana przez nas obsługa kadr to usługa uwzględniająca politykę personalną firmy. Nasza elastyczność pozwala dowolnie rozliczać składniki płacowe, wynikające z wewnętrznych przepisów obowiązujących w danej firmie. Outsourcing kadrowy zwiększać efektywność podstawowych procesów firmy.
OBSŁUGA KADROWA 

Nasze usługi z zakresu  kadr obejmują:


 • administrowanie teczkami osobowymi,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • ewidencjonowanie absencji tj. urlopów,
 • zwolnień lekarskich oraz innych,
 • kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich,
 • kontrolowanie terminów ważności szkoleń BHP,
 • monitoring kończących się umów o pracę oraz powrotów z urlopów macierzyńskich,
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji typu DEK,
 • sporządzanie deklaracji do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowywanie raportów kadrowych,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, PFRON, GUS.
OFERUJEMY

 • całkowitą poufność informacji,
 • nielimitowany dostęp do konsultacji z wykwalifikowanymi specjalistami ws. kadr,
 • bieżący dostęp do danych kadrowych i dokumentów pracowniczych.