centrum rachunkowości

Centrum Rachunkowśći PRESTIŻ S.C.ul. OBŁOŃSKA 1a/, tel. 82 565 71 71

                          Centrum Rachunkowści PRESTIŻ S.C.

PŁACE
100% Satysfakcja z usług 

BIURO RACHUNKOWE

CHEŁM

    ul. Obłońska 1a/9, 22-100 Chełm
     tel. + 48 82 565 71 71

KRASNYSTAW

    ul. Matysiaka 2, 22-300 Krasnystaw
     tel. + 48 82 576 11 28


OBSŁUGA PŁACOWA FIRM


Centrum Rachunkowości PRESTIŻ s.c. to nowoczesny sposób na biznes, outsourcing zadań w zakresie płac pozwoli Państwu skupić uwagę na głównym profilu Państwa działalności.

 

Centrum rachunkowości PRESTIŻ  oferuje usługi płacowe naliczania płac z tytułu dowolnych rodzajów umów, respektując przy tym wszystkie obowiązujące przepisy - rozporządzenia Kodeksu Pracy, ustawy podatkowej oraz ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Oferowana przez nas obsługa płac to usługa uwzględniająca spersonalizowane uwarunkowania  wewnątrz firmy. Nasza elastyczność pozwala dowolnie rozliczać składniki płacowe, wynikające z wewnętrznych przepisów obowiązujących w danej firmie. Outsourcing płacowy zwiększać efektywność fundamentalnych  procesów firmy.


Dla Państw komfortu Centrum Rachunkowości Prestiż  może przejąć odpowiedzialność za wszystkie procesy płacowe lub określony przez Państwa zakres czynności. Ponadto mogą Państwo zdecydować w jakim systemie informatycznym prowadzona będzie Państwa obsługa płacowa, celem zachowania 100% kompatybilności.
PŁACE

Nasze usługi z zakresu obsługi płac obejmują:

 

 • Naliczenie wynagrodzeń łącznie z wszelkimi dodatkami i potrąceniami zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych przekazywanych przez Zamawiającego,
 • Realizacja decyzji organów skarbowych, ubezpieczeniowych i egzekucyjnych oraz korespondencja z nimi,
 • Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac),
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz raportów imiennych tj. DRA, RCA, RSA, RZA,
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Z-3, N-10, N-7),
 • Przygotowanie zaświadczeń o wynagrodzeni

 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
 • Przygotowywanie okresowych i rocznych informacji o dochodach PIT-11,
 • Przygotowanie rocznego rozliczenia podatku PIT-40,
 • Przygotowanie dokumentu PIT-4R,
 • Audyt poprawności naliczania wynagrodzeń,
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • Przygotowanie pliku z przelewami w formacie wymaganym przez bank Klienta,
 • Sporządzanie raportów płacowych oraz zestawień płacowych,
 • Kontakty z ZUS, w tym udzielanie wyjaśnień na zgłaszane przez ZUS pytania,
 • Korekty ZUS dotyczące okresu współpracy,